Zasady odpowiedzialności karnej/ nagłość zamiaru/ premedytacja

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ nagłość zamiaru/ premedytacja
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 2 marca 2005r., sygn. II AKa 33/05
Treść:
Premedytacja polega na uprzednim obmyśleniu przestępstwa, zaplanowaniu okoliczności jego popełnienia [czasu, miejsca, sposobu], zabezpieczenia ucieczki, zatarcia śladów, często przygotowania alibi itd. Oskarżony zaś działał nagle, bo w mieszkaniu pokrzywdzonego znalazł się na jego wyraźne życzenie i jedynie po to, aby spożywać z nim alkohol, nie mógł zatem przewidywać jakiegokolwiek konfliktu między nim a jego konkubiną, bo to była sytuacja przypadkowa. Nagłość zamiaru oskarżonego wyznacza stopień jego winy, zawsze niższy w przypadku zamiaru nagłego niż w przypadku przestępczych działań planowanych.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 12/2005

Zobacz również: