Informacja publiczna / działalność organów władzy publicznej / osoby pełniące funkcje publiczne

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Informacja publiczna / działalność organów władzy publicznej / osoby pełniące funkcje publiczne
Wyrok:
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006r., sygn. K. 17/05
Treść:
Po pierwsze, informacje, których natura i charakter może naruszać interesy i prawa innych osób, nie mogą wykraczać poza niezbędność określoną potrzebą transparentności życia publicznego, ocenianą zgodnie ze standardami przyjętymi w demokratycznym państwie. Po drugie, muszą to być zawsze informacje mające znaczenie dla oceny funkcjonowania instytucji oraz osób pełniących funkcje publiczne. Po trzecie, nie mogą to być informacje - co do swej natury i zakresu – przekreślające sens [istotę] ochrony prawa do życia prywatnego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, S.A., NSA i TK nr 6/2006

Zobacz również: