Wykonanie kary/ przerwa w karze/ roszczeniowa postawa skazanego/ odmowa poddania się zabiegowi leczniczemu

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Wykonanie kary/ przerwa w karze/ roszczeniowa postawa skazanego/ odmowa poddania się zabiegowi leczniczemu
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 6 lutego 2003r., sygn. AKz1 1/03
Treść:
Mająca na celu wymuszenie przerwy w karze, odmowa skazanego poddania się zabiegowi leczniczemu, swym ryzykiem obciąża samego skazanego. Skoro ma on zapewnioną wystarczającą pomoc medyczną w warunkach odbywania kary, to domaganie się jej w warunkach tzw. wolnościowych jest nieuzasadnione.[…]Roszczeniowa postawa skazanego nie może być aprobowana.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2004

Zobacz również: