Wykonanie kary/ warunkowe przedterminowe zwolnienie/ istotne okoliczności

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Wykonanie kary/ warunkowe przedterminowe zwolnienie/ istotne okoliczności
Wyrok:
Postanowienie SA Lublin z dnia 7 listopada 2007 r.,sygn. II AKzw 768/07
Treść:
Przy orzekaniu o warunkowym przedterminowym zwolnieniu nie należy kierować się rodzajem przestępstwa za które wymierzono karę, ani nawet indywidualnymi cechami czynu. Natomiast okoliczności popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 77 § l k.k., mają znaczenie dla negatywnej prognozy, a w konsekwencji i dla negatywnej decyzji w przedmiocie warunkowego zwolnienia, o ile wskazują na takie cechy skazanego, które mogą być przyczyną popełnienia przez niego kolejnego przestępstwa.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Kwiecień 2008 • Nr 4 [poz. 72]

Zobacz również: