Gry i zakłady wzajemne/ wygrana rzeczowa/ gra na automacie

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Gry i zakłady wzajemne/ wygrana rzeczowa/ gra na automacie
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 15 czerwca 2007r., sygn. I KZP 14/07
Treść:
Wygraną rzeczową w rozumieniu art. 2 ust. 2a oraz ust. 2b ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) mogą być również punkty, tzw. kredyty (punkty kredytowe), bonusy czy też inaczej nazwane premie, uzyskane w trakcie gry na automacie, pod warunkiem, że ich pozyskanie przez gracza wiąże się z uzyskaniem przezeń wymiernej korzyści materialnej, choćby korzyść ta była niższa od uiszczonej stawki za grę.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba - Karna i Izba Wojskowa, Wyd. Red. Palestry z 2007 r. nr 7-8 poz. 54