Wykonanie kary/ warunkowe przedterminowe zwolnienie/ sprawdzenie zachowania się poza zakładem

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Wykonanie kary/ warunkowe przedterminowe zwolnienie/ sprawdzenie zachowania się poza zakładem
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 19 grudnia 2006r., sygn. II AKzw 984/06
Treść:
Bez sprawdzenia zachowania skazanego poza zakładem karnym nie powinno się udzielić mu przedterminowego zwolnienia z reszty kar, choć na takie zwolnienie zasłużył i ma przygotowane na wolności warunki sprzyjające adaptowaniu się w społeczeństwie. Możliwe są różne formy tego sprawdzenia, w tym z inicjatywy skazanego, nie tylko przepustki nagrodowe, ale i przepustki dla przygotowania warunków życia po zwolnieniu z art. 167 KKW, wcześniejsze ustanowienie dozoru z art. 167 KKW, wszystkie sprzyjające ponownemu adaptowaniu się skazanego w społeczeństwie bez ryzyka powrotu do przestępstwa. Rację ma Sąd Okręgowy, że zwolnienie skazanego bez takich sprawdzeń byłoby przedwczesne, a może nawet ryzykowne dla porządku prawnego, zwłaszcza zaś dla samego skazanego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: