Wykonanie kary/ obowiązek naprawienia szkody/ tytuł egzekucyjny

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Wykonanie kary/ obowiązek naprawienia szkody/ tytuł egzekucyjny
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 31 października 2006r., sygn. II AKa 262/06
Treść:
Obowiązek naprawienia szkody w oparciu o przepis art. 46 § 1 k.k. stanowi tytuł egzekucyjny i podlega dochodzeniu przez samego pokrzywdzonego; on tez decyduje o czasie egzekwowania należności zasadzonej, stąd też nie może być wykonanie tego wyroku obwarowane z urzędu żadnymi terminami.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2007, poz. 30

Zobacz również: