Monitoring miejsca publicznego / publikacja nagrania

Precedensy. Sprawy europejskie

Tytuł:
Monitoring miejsca publicznego / publikacja nagrania
Wyrok:
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 17 lipca 2003 r. w sprawie: Perry przeciwko Wielkiej Brytanii
Treść:
"Monitorowanie działań jednostki w miejscu publicznym za pomocą kamer nie prowadzi do ingerencji w jej życie prywatne. Jednak publikacja materiału w sposób wykraczający poza zwykłe jego wykorzystanie, do innych celów niż ochrona bezpieczeństwa, naruszyła zasadę ochrony tej sfery życia".
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck