Europejski nakaz aresztowania/ zakres ścigania/ wyjątki

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Europejski nakaz aresztowania/ zakres ścigania/ wyjątki
Wyrok:
Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 24 listopada 2010 r. sygn. I KZP 19/10
Treść:
Przepisy art. 607e § 3 pkt 4 i 5 k.p.k. statuują samodzielne przesłanki wyłączenia przewidzianej w art. 607e § 1 k.p.k. zasady specjalności.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 12/2010 [poz. 103]

Zobacz również: