Przejście na emeryturę/ rozwiązanie stosunku pracy/ odprawy emerytalno-rentowe

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Przejście na emeryturę/ rozwiązanie stosunku pracy/ odprawy emerytalno-rentowe
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 6 maja 2003r., sygn. I PK 223/02 Wyrok SN z dnia 6 maja 2003r., sygn. I PK 223/02
Treść:
Kontynuowanie stosunku pracy po przyznaniu pracownikowi świadczenia emerytalno-rentowego, nawet pobieranie świadczenia, nie oznacza przejścia na emeryturę. Spełnienie bowiem przez pracownika warunków uprawniających do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury nie stwarza dla żadnej ze stron obowiązku rozwiązania stosunku pracy. […] Sąd Najwyższy dobitnie stwierdził, że „przejściem na emeryturę jest zamiana statusu pracownika lub pracownika-emeryta na status wyłącznie emeryta. Następuje ono zawsze i tylko przez rozwiązanie stosunku pracy. Dopóki bowiem trwa stosunek pracy, osoba pobierająca emeryturę nie przestaje być pracownikiem. […] Dla nabycia prawa do odprawy nie jest konieczne przejście na emeryturę lub rentę równocześnie z rozwiązaniem z tego powodu stosunku pracy. Każdy pracownik, który przestaje być pracownikiem w związku z tym, że przechodzi na emeryturę lub rentę, przynajmniej raz w życiu powinien otrzymać odprawę z tego tytułu. […] Przepisy pozakodeksowe [np. układy zakładowe] przewidujące odprawy emerytalne lub rentowe nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy [art. 9 § 2 k.p.], a gdyby w konkretnym wypadku tak było, należy zamiast nich stosować korzystniejsze przepisy prawa pracy.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2004