Czas pracy/ transport drogowy/ przewóz na potrzeby własne

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Czas pracy/ transport drogowy/ przewóz na potrzeby własne
Wyrok:
Wyrok WSA Warszawa z dnia 9 czerwca 2007r., sygn. VI SA/Wa 9/07
Treść:
Obowiązek przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców dotyczy tak kierowców wykonujących transport drogowy, jak też kierowców wykonujących przewóz na potrzeby własne.

Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. Beck

Zobacz również: