Radca prawny/ wpis na listę/ zaskarżenie uchwały

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Radca prawny/ wpis na listę/ zaskarżenie uchwały
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 30 października 2007r., sygn. II GSK 3/07
Treść:
Wniesienie skargi do sądu administracyjnego przewidzianej w art. 31[1] ust. 3 ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t. jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) nie wymaga wyczerpania środka zaskarżenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 ustawy z 14.6.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: