Adwokat/ wpis na listę/ skutki braku praktyki

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Adwokat/ wpis na listę/ skutki braku praktyki
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 11 listopada 2007r, sygn. II GSK 196/07
Treść:
Wskazanie braku wymaganej praktyki w zawodzie prawniczym jako przyczyny odmowy wpisu na listę adwokatów jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy twierdzenia te są poparte dowodami. Orzekający w sprawie sąd administracyjny jest zobowiązany do zbadania wszystkich zarzutów podniesionych w skardze oraz całości materiałów dowodowych.
Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. Beck

Zobacz również: