Czas pracy/ przerwy w pracy/ godziny nadliczbowe

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Czas pracy/ przerwy w pracy/ godziny nadliczbowe
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 18 stycznia 2005r., sygn. II PK 151/04
Treść:
Przerwy zaliczane do czasu pracy są czasem jej wykonywania w rozumieniu art. 151 k.p., także w zakresie prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: