Czas pracy/ zadania do wykonania/ ryzyko działalności gospodarczej

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Czas pracy/ zadania do wykonania/ ryzyko działalności gospodarczej
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 15 listopada 2005r., sygn. I PK 117/06
Treść:
Z art. 1298 KP wynika, że elementem zadaniowego czasu pracy jest wyznaczenie pracownikowi konkretnego zadania do wykonania. Jedynie bowiem w odniesieniu do skonkretyzowanego zadania można mówić o jego wymiarze. Przeniesienie na pracownika ryzyka działalności gospodarczej pracodawcy godziłoby w istotę stosunku pracy.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: