Bezpieczeństwo i higiena pracy/ pisemne potwierdzenie zapoznania/ odmowa podpisania

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Bezpieczeństwo i higiena pracy/ pisemne potwierdzenie zapoznania/ odmowa podpisania
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006r., sygn. II PK 304/05
Treść:
Odmowa potwierdzenia przez pracownika na piśmie, że został zapoznany z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest równoznaczna z odmową ich przestrzegania.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: