Wolność gospodarcza/ podejmowanie i prowadzenie działalności/ równość praw

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Wolność gospodarcza/ podejmowanie i prowadzenie działalności/ równość praw
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 26 stycznia 1990r. , sygn. SA/Po 765/89
Treść:
Zasadą jest, że wszystkie podmioty prowadzące określoną działalność gospodarczą posiadają równe prawa do podejmowania i prowadzenia tej działalności.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck