Spółka z o.o./ uchwała wspólników/ legitymacja do wytoczenia powództwa

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Spółka z o.o./ uchwała wspólników/ legitymacja do wytoczenia powództwa
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 17 lutego 2004 r., sygn. III CZP 116/03
Treść:
Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością traci legitymację przewidzianą w art. 252 § 1 w związku z art. 250 pkt 1 k.s.h. do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą- z chwilą odwołania go z tej funkcji.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2004, poz. 34

Zobacz również: