Akcje przedsiębiorstw / spółka akcyjna /zakaz tworzenia "złotych akcji"

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Akcje przedsiębiorstw / spółka akcyjna /zakaz tworzenia "złotych akcji"
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 30 września 2004r. nr IV CK 713/03
Treść:
Postanowienie statutu spółki akcyjnej uzależniające ważność uchwał od uczestnictwa w walnym zgromadzeniu reprezentanta Skarbu Państwa dysponującego jedną imienną, uprzywilejowaną akcją, jako sprzeczne z art. 20 kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) jest nieważne na podstawie art. 58 § 1 KC.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: