Akcje przedsiębiorstw / udostępnienie akcji pracownikom

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Akcje przedsiębiorstw / udostępnienie akcji pracownikom
Wyrok:
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2001r., III SA 1087/00
Treść:
Nie jest publicznym obrotem udostępnianie w procesie prywatyzacji przez Skarb Państwa akcji pracownikom danej spółki (art. 1 § 1 Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych). Przepis art. 24 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych daje podstawę do stwierdzenia, że pojęcie udostępnienia akcji pracownikom obejmuje zarówno proponowanie nabycia jak i nabywanie akcji przez pracowników prywatyzowanej Spółki.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: