Doradca podatkowy/ prowadzenie ksiąg rachunkowych/ odpowiedzialność karno-skarbowa

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Doradca podatkowy/ prowadzenie ksiąg rachunkowych/ odpowiedzialność karno-skarbowa
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 22 lutego 2006r., sygn. III KK 213/05
Treść:
Sprawcą przestępstwa, odpowiadającym w oparciu o treść art. 9 § 3 k.k.s., może być m.in. doradca podatkowy zajmujący się, na podstawie umowy, sprawami gospodarczymi [w tym także finansowymi] osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez doradcę podatkowego wyczerpuje znamię zajmowania się sprawami gospodarczymi.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2006