Zatrudnianie osób bliskich/ umowa o prace/ status osoby współpracującej

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Zatrudnianie osób bliskich/ umowa o prace/ status osoby współpracującej
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 15 października 2007r., sygn. II UK 53/07

Treść:
Prawo nie zakazuje żonie posiadającej status osoby współpracującej z firmą męża zatrudnienia na umowę o pracę.
Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. Beck