Działalność gospodarcza/ zaprzestanie działalności/ deklaracja VAT-Z

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Działalność gospodarcza/ zaprzestanie działalności/ deklaracja VAT-Z
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2006r., sygn. I FSK 524/05
Treść:
Wola zaprzestania prowadzonej jako osoba fizyczna działalności gospodarczej, wynika z faktu złożenia deklaracji VAT-Z.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: