Dominująca pozycja przedsiębiorcy/ prosektorium szpitalne/ nieodpłatne przechowywanie zwłok

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Dominująca pozycja przedsiębiorcy/ prosektorium szpitalne/ nieodpłatne przechowywanie zwłok
Wyrok:
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 września 2006 r., sygn. XVII Ama 97/05
Treść:
. Domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. 2. Brak regulacji prawnych w zakresie bezpłatnego przechowywania zwłok w prosektorium szpitalnym - uzasadnia przyjęcie "zwyczaju" - wykształconej praktyki stosowanej powszechnie stosownie do art. 354 KC, tj., że okres świadczenia tych usług powinien wynosi 72 godziny. Jeśli podmiot nieodpłatnie świadczył te usługi prosektoryjne jedynie przez 24 godziny, czyli niezgodnie z powszechnie przyjętą praktyką w tym zakresie, to niewątpliwie takie działanie (czyli niezgodne z powszechną i znaną praktyką świadczenia usług prosektoryjnych) było możliwe tylko dzięki posiadanej sile rynkowej, tj. braku konkurentów na rynku właściwym.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck