Działalność gospodarcza/ cudzoziemiec/ zezwolenie na zamieszkanie

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Działalność gospodarcza/ cudzoziemiec/ zezwolenie na zamieszkanie
Wyrok:
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2006r., sygn. II OSK 69/06
Treść:
Udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 ze zm.) powinno być uzasadnione faktycznym prowadzeniem działalności gospodarczej korzystnej dla gospodarki narodowej, a nie zamiarem prowadzenia takiej działalności.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: