Konkubinat/ treść konkubinatu/ trwałość związku

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Konkubinat/ treść konkubinatu/ trwałość związku
Wyrok:

Wyrok SA w Krakowie z dnia 28 października 2009 roku; sygn. II AKa 176/09

Treść:

Wspólne zamieszkiwanie przez krótkie okresy czasu oraz utrzymywanie kontaktów seksualnych nie uzasadnia jeszcze uznania tego związku za konkubinat, który charakteryzuje się cechami identycznymi jak małżeństwo, tyle że nie jest sankcjonowany przez prawo. Chodzi zatem o związek trwały, połączony więzami uczuciowymi, fizycznymi i ekonomicznymi, to jest wspólnym planowaniem i podejmowaniem ważnych decyzji oraz wspólnym ponoszeniem kosztów egzystencji.

Żródło:

Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Grudzień 2009 • Nr 12 [poz. 58]

Zobacz również: