Alimentacja/ wysokość alimentów/ możliwości osoby zobowiązanej

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Alimentacja/ wysokość alimentów/ możliwości osoby zobowiązanej
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 13 maja 2005 r., sygn. I ACa 2184/2004
Treść:
1. Jeżeli mąż dopuszcza się wobec żony rękoczynów i używa gróźb karalnych, to jej wyprowadzenie się z domu nie może być uznane za przyczynę rozkładu pożycia.

2. Wysokość alimentów jest uzależniona nie tylko od uzasadnionych potrzeb osób uprawnionych, ale również od możliwości majątkowych i zarobkowych osoby zobowiązanej.

[…] Wina powoda jest oczywista, gdyż, jak przyjął Sąd Okręgowy, dopuszczał się on wobec pozwanej rękoczynów, wyzywał ją wulgarnie i używał gróźb karalnych. Jeżeli tak, to wniosek Sądu, że wina pozwanej polega na tym, że doprowadziła do zerwania pożycia odmawiając powrotu do wspólnego domu, jest całkowicie błędny.

Byłby on uzasadniony w sytuacji, gdyby pozwana wyprowadziła się z domu bez uzasadnionej przyczyny.

Jeżeli jednak pozwana była bita, wyzywana i grożono jej pozbawieniem życia, to przyjęcie, że wyprowadzenie się z domu stanowiło zawinioną przyczynę rozkładu, stanowi antylogizm. Nie wiadomo też, na jakiej zasadzie pozwana miałaby ponosić winę za rozkład pożycia przez to, że zagarnęła emeryturę teściowej w następny dzień po wyprowadzeniu się z domu, Sąd Okręgowy wątek ten wprawdzie zasygnalizował, ale bez rozwinięcia swej myśli. Postępowanie dowodowe nie dało też żadnych podstaw dla ustalenia, że pozwana zawiniła rozkład przez to, że strony żyły ponad stan. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, postępowanie dowodowe nie dało żadnych podstaw do przyjęcia zawinienia rozkładu pożycia przez pozwaną. Z tego względu zaskarżony wyrok na podstawie art. 386 § 1 kpc należało zmienić przez orzeczenie rozwodu z winy powoda.

W części dotyczącej alimentów apelacja nie jest uzasadniona. Wysokość alimentów jest uzależniona nie tylko od uzasadnionych potrzeb osób uprawnionych, ale również od możliwości majątkowych i zarobkowych osoby zobowiązanej.

W sytuacji gdy powód zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, a jedynym dochodem jest czynsz uzyskiwany z najmu lokalu w wysokości 700 zł, zasądzenie alimentów wyższych niż 400 zł miesięcznie byłoby nadmiernym obciążeniem w stosunku do jego aktualnej sytuacji finansowej.

Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: