Dziedziczenie/ spis inwentarza/ uprawnienie do zachowku

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Dziedziczenie/ spis inwentarza/ uprawnienie do zachowku
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 24 stycznia 2007r., sygn. III CZP 149/06
Treść:
Spadkobierca wydziedziczony może żądać sporządzenia spisu inwentarza, jeżeli uprawdopodobni, że jest uprawniony do zachowku (art. 637 § 1 k.p.c.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"