Dobra osobiste/ adwokat radca prawny/ negatywna opinia o pracy zawodowej innego radcy

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Dobra osobiste/ adwokat radca prawny/ negatywna opinia o pracy zawodowej innego radcy
Wyrok:
Wyrok SA z dnia 06 lipca 2006 r., sygn. VI ACa 59/06
Treść:
Adwokat czy radca musi uważać na to, co mówi, a zwłaszcza co pisze, podczas procesu, by nie naruszyć dóbr osobistych innych jego uczestników. Chodzi także o dobra pełnomocnika drugiej strony (...) Zachowania radców regulują też zasady etyki radcy prawnego (podobnie adwokatów). W szczególności art. 53 stanowi, że niedopuszczalne jest wypowiadanie przez radcę prawnego wobec osób trzecich negatywnej opinii o pracy zawodowej innego radcy. Można ją wydać, jeżeli jest oparta na faktach, a taka potrzeba albo obowiązek wynikają z zadań lub uprawnień służbowych bądź samorządowych.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: