Szkoda/ bezprawne działanie komornika/ odpowiedzialność władzy publicznej

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Szkoda/ bezprawne działanie komornika/ odpowiedzialność władzy publicznej
Wyrok:
Wyrok TK z dnia 20 stycznia 2004r., sygn. SK 26/03
Treść:
Prawo do odszkodowania za niezgodne z prawem działania władzy publicznej – stosuje się także do sytuacji, gdy szkoda jest wyrządzona działaniem podmiotu wykonującego funkcje władcze, właściwe dla władzy publicznej, nawet gdy sam ten podmiot nie może być za taką władze uznany. […] Bezprawne wyrządzenie szkody przez komornika spowoduje uruchomienie mechanizmu nakazującemu państwu naprawienie tej szkody tak, jak ma to miejsce w innych wypadkach uszczerbków spowodowanych działaniem władzy publicznej.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2004, poz. 45

Zobacz również: