Prawo do sądu/ skarga na przewlekłość postępowania/ przymus adwokacki i radcowski

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Prawo do sądu/ skarga na przewlekłość postępowania/ przymus adwokacki i radcowski
Wyrok:
Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 16 listopada 2004r., sygn. III SPP 42/04 – przyjęta jako zasad prawna
Treść:
Do skargi na przewlekłość postępowania uregulowanej w ustawie z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki [Dz.U. Nr 179, poz. 1843], rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy w sprawie cywilnej, stosuje się przymus adwokacko-radcowski [art. 393’2 k.p.c.]. […] Wszelkie czynności strony w postępowaniu cywilnym przed Sądem Najwyższym, a więc także czynności w postępowaniu ze skargi na przewlekłość postępowania, musza być dokonywane przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radca prawnym. […] Korzystanie z pomocy prawnej na wysokim merytorycznym poziomie leży w uzasadnionym interesie samych stron. Tylko wtedy nie będą obciążane ponoszeniem zbędnych wydatków i o związkiem zwrotu kosztów przeciwnikowi procesowemu w razie wniesienia chybionego środka odwoławczego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 12/2005

Zobacz również: