Hipoteka/ hipoteka przymusowa/ podstawa wpisu

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Hipoteka/ hipoteka przymusowa/ podstawa wpisu
Wyrok:
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2014 r.; sygn. III CZP 28/14
Treść:
Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca wysokość należności z tytułu składek może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka tylko wtedy, gdy została doręczona obojgu małżonkom.
Żródło:
strona Sądu Najwyższego - www.sn.pl

Zobacz również: