Księgi wieczyste/ Kodeks cywilny Napoleona/ podstawa wpisu

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Księgi wieczyste/ Kodeks cywilny Napoleona/ podstawa wpisu
Wyrok:
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. III CZP 29/13
Treść:
1. Przepis art. 713 Kodeksu Cywilnego Napoleona może stanowić samodzielną podstawę dokonania wpisu w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. 2. Powołanie się przez Skarb Państwa na prawo własności nieruchomości wynikające z art. 713 Kodeksu Cywilnego Napoleona we wniosku, do którego nie dołączono żadnych dokumentów wykazujących to prawo, stanowi wystarczającą podstawę do zarządzenia przez sąd obwieszczenia publicznego (§ 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.).
Żródło:
strona Sądu Najwyższego - www.sn.pl

Zobacz również: