Hipoteka/ hipoteka kaucyjna/ zakres zabezpieczenia

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Hipoteka/ hipoteka kaucyjna/ zakres zabezpieczenia
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2005 r.; sygn. IV CK 451/04
Treść:
1. Hipoteka kaucyjna spośród roszczeń o świadczenia uboczne zabezpiecza przede wszystkim odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego wynikającego z zabezpieczonego hipoteką zobowiązania. Zakres zabezpieczenia hipoteką kaucyjną wyznacza kwota wpisana do księgi wieczystej. 2. Wierzyciel, który przed zawarciem układu uzyskał tytuł egzekucyjny, może prowadzić egzekucję tylko na podstawie i w granicach tytułu opartego na postanowieniu zatwierdzającym układ. Powstanie nowego tytułu dotyczącego tej samej wierzytelności prowadzi do utraty mocy pierwotnego tytułu.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: