Hipoteka/ hipoteka przymusowa/ wniosek o wpis

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Hipoteka/ hipoteka przymusowa/ wniosek o wpis
Wyrok:
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2008 r.; sygn. III CZP 17/08
Treść:
Przeniesienie prawa własności nieruchomości i dokonanie w księdze wieczystej wpisu na rzecz nabywcy nie stanowi przeszkody do wpisu hipoteki przymusowej na podstawie złożonego wcześniej wniosku o jej wpis.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: