Księgi wieczyste/ rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych/ wyłączenie rękojmi

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Księgi wieczyste/ rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych/ wyłączenie rękojmi
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2007 roku; sygn. III CSK 407/06
Treść:
1. Z art. 8 u.k.w.h. wynika, że wyłączenie rękojmi wchodzi w rachubę jedynie w takim przypadku, kiedy może ona działać, a więc wtedy, gdy zachodzi niezgodność między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym (art. 5 u.k.w.h.). Nie ma takiej niezgodności w razie niewpisania hipoteki do księgi wieczystej, ponieważ - zgodnie z art. 67 u.k.w.h. - bez takiego wpisu prawo to nie powstaje. [...]
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: