Własność/ zgubienie rzeczy/ znaleźne/ brak uprawnienia

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Własność/ zgubienie rzeczy/ znaleźne/ brak uprawnienia
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 1982 r.; III CRN 242/82
Treść:
Funkcjonariuszowi MO, który znalazł rzecz w czasie wykonywania czynności służbowych i w związku z tymi czynnościami, nie przysługuje znaleźne (art. 186 k.c.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: