Własność nieruchomości/ przebudowa działki sąsiedniej/ ochrona przed zalaniem

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Własność nieruchomości/ przebudowa działki sąsiedniej/ ochrona przed zalaniem
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 29 czerwca 2007 r., sygn. II CZP 39/07
Treść:
Właścicielowi działki zalewanej na skutek przebudowy sąsiedniej nieruchomości przysługuje prawo do żądania ochrony swojej własności na drodze sądowej. W ocenie Sądu Najwyższego brak jest jednak możliwości domagania się przywrócenia stanu poprzedniego ani wykonania urządzeń zapobiegających szkodom na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z 18.7.2001 r. - Prawo wodne (t. jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.; dalej jako: PrWod).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: