Bezpodstawne wzbogacenie/ roboty budowlane/ nieważność umowy

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Bezpodstawne wzbogacenie/ roboty budowlane/ nieważność umowy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. II CSK 344/2007
Treść:
Nawet w sytuacji, gdy umowa na podstawie której zostały wykonane roboty budowlane jest nieważna, od strony korzystającej z efektów przeprowadzonych prac sąd może zasądzić wynagrodzenie na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: