Akt notarialny/ podpis osoby/ imię i nazwisko

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Akt notarialny/ podpis osoby/ imię i nazwisko
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 27 czerwca 2007r., sygn. II CSK 124/07

Treść:
Podpis w akcie notarialnym osoby, która nabyła umiejętność pisania tylko swego imienia i nazwiska spełnia wymaganie określone w art. 92 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.).

Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. Beck