Dobra osobiste / prawo do wolności słowa / obowiązek sprostowania

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Dobra osobiste / prawo do wolności słowa / obowiązek sprostowania
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 18 lutego 2005r., sygn. III CZP 53/04
Treść:
Wykazanie przez dziennikarza, że przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych działał w obronie społecznie uzasadnionego interesu oraz wypełnił obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności, uchyla bezprawność działania dziennikarza. Jeżeli zarzut okaże się nieprawdziwy, dziennikarz zobowiązany jest do jego odwołania. […] Niewykonanie tego obowiązku można zakwalifikować,[…], jako bezprawne zaniechanie usunięcia skutków postawienia nieprawdziwego zarzutu, z wszystkimi tego konsekwencjami
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2005

Zobacz również: