Szkoda/ uprawy rolne/ zwierzęta łowne

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Szkoda/ uprawy rolne/ zwierzęta łowne
Wyrok:
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 maja 1989r., sygn. II SA 478/89
Treść:
Odszkodowanie za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez zwierzęta łowne są sprawami z zakresu prawa cywilnego, które rozpoznają sądy powszechne.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: