Nieruchomość/ droga publiczna/ bezumowne korzystanie

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Nieruchomość/ droga publiczna/ bezumowne korzystanie
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 26 maja 2006r., sygn. III CZP 19/05
Treść:
Artykuł 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) - przewidujący odszkodowanie dla właścicieli nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - nie wyłącza roszczenia tych osób o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przed dniem 1 stycznia 1999 r.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: