Akt oskarżenia/ zwrot sprawy prokuratorowi/ sprawdzenie obrony

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Akt oskarżenia/ zwrot sprawy prokuratorowi/ sprawdzenie obrony
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 8 grudnia 2004r., sygn. II AKz 433/04
Treść:
Brak pełnego sprawdzenia obrony podejrzanego stanowi istotny brak postępowania przygotowawczego, zatem uzasadnia zwrócenie sprawy oskarżycielowi, jak to trafnie wywiódł Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 15.1.1993 roku - II AKZ 10/93 (OSA 4/93 poz. 20).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: