Wyrokowanie/ skład sądu/ ławnik zapasowy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ skład sądu/ ławnik zapasowy
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 16 lutego 2006r., sygn. II AKa 5/06
Treść:
Skoro zatem ławnik zapasowy brał udział w naradzie nad wyrokiem, to oznacza, że sąd był nienależycie obsadzony, a tym samym, że wyrok jest dotknięty bezwzględną przyczyną odwoławczą ze wszystkimi skutkami z tego wynikającymi
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2007, poz. 33

Zobacz również: