Zawieszenie postępowania karnego/ podstawy/ przeszkody natury faktycznej

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Zawieszenie postępowania karnego/ podstawy/ przeszkody natury faktycznej
Wyrok:
Postanowienie IW SN z dnia 19 października 2010 roku; sygn. WZ 45/10
Treść:
Powody zawieszenia postępowania podane w art. 22 §1 k.p.k. mają charakter przeszkód natury faktycznej, nie dają natomiast podstaw do zawieszenia z uwagi na oczekiwanie na prejudykat czy orzeczenie w innej sprawie karnej.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XXII • Czerwiec 2012 • Nr 6 [poz. 16]