Wyrokowanie/ uzasadnienie orzeczenia/ argumentacja

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ uzasadnienie orzeczenia/ argumentacja
Wyrok:
Wyrok SA Katowice z dnia 30 listopada 2007 r., sygn. II AKa 103/07
Treść:
Zgodnie z art. 424 k.p.k. obowiązkiem sądu jest przedstawienie całego toku rozumowania, które doprowadzą go do wyprowadzenia określonych wniosków, w tym wniosków o wiarygodności jednych dowodów i braku wiarygodności innych. Nie wystarcza zatem poprzestanie na stwierdzeniu iż określone zeznania uznaje się za logiczne, a inne za niedorzeczne czy też odwoływanie się do ogółu materiału dowodowego. W każdej sprawie, a zwłaszcza o skomplikowanym materiale dowodowym, każde przyjęte ustalenie musi być powiązane ze wskazaniem dowodu, z którego wynika, a nie z sumarycznym odwołaniem się do dziesiątek kart, czy protokołów.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Kwiecień 2008 • Nr 4 [poz. 103]

Zobacz również: