Wyrokowanie/ uzasadnienie wyroku/ zakaz uzupełniania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ uzasadnienie wyroku/ zakaz uzupełniania
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2007 roku, sygn. V KK 64/07
Treść:
Gwarancje procesowe stron oraz wymiaru sprawiedliwości nie pozwalają na tolerowanie uzupełnienia orzeczenia bądź jego uzasadnienia po doręczeniu ich odpisów stronom.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Kwiecień 2008 • Nr 4 [poz. 29]

Zobacz również: