Wyrokowanie/ komunikacja niewerbalna/ kryteria wiarygodności zeznań i wyjaśnień

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ komunikacja niewerbalna/ kryteria wiarygodności zeznań i wyjaśnień
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. II AKa 164/07
Treść:
Z psychologicznego punktu widzenia istnieje kilka wskaźników werbalnych lub związanych z tzw. mową pośrednią, bądź mową ciała, które mogą świadczyć o celowym ukrywaniu prawdy przez świadka i kłamliwości jego zeznań (posługiwanie się przejęzyczeniami, wypowiedziami wymijającymi i pokrętnymi, używanie mniejszej ilości słów, podawanie mniej szczegółów, nadmierne generalizowanie). Zeznań tych nie dyskredytują też drobne nieścisłości, czy częściowa odmienność relacji innych świadków jeśli zważyć, że pamięć ludzka ma charakter generatywny, a nie jest wierną kopią rzeczywistości, co sprawia, że jest ona podatna na zniekształcenia. Wskazać też trzeba i na to, że świadkowie relacjonujący poszczególne zdarzenia, w różnym stopniu mogą być w nie emocjonalnie zaangażowani, obserwują go z różnej perspektywy, co może powodować u każdego z nich częściowo odmienną rejestrację w pamięci komunikatów o nim.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Kwiecień 2008 • Nr 4 [poz. 104]

Zobacz również: