Wyrokowanie/ autonomia orzekania sądu/ niezawisłość sędziowska

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ autonomia orzekania sądu/ niezawisłość sędziowska
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 6 marca 2008 r., sygn. III KK 421/07
Treść:
Niezawisłość sędziowska polega na zakazie wywierania jakiegokolwiek wpływu na sędziego w zakresie rozpoznania konkretnej sprawy i treści orzeczenia, a więc na niezależności sędziego (ale zawsze w ramach obowiązującego prawa) w rozstrzyganiu kwestii faktycznych i prawnych wyłaniających się w rozpoznawanej sprawie. Wiąże się z tym zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu wyrażona w art. 8 § 1 k.p.k.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2008, poz. 16

Zobacz również: